Resources

Browse these helpful resources to help you get the most out of your Blake Medical products.

European Resources

Dansk distributør:

Wolturnus A/S – – DK-9240 Nibe
Tel: +45 96 71 71 70
Et mikroklima er en betegnelse for klimaet i et begrænset område, hvor klimaet adskiller sig fra det omkringliggende område. Det forekommer oftest, hvor knoglerne er mest fremtrædende, da trykket her er højest. På grund af det højere tryk dannes varme og sved, hvilket skaber forandringen i klimaet.
0